OBCHODNE PODMIENKY:

Všeobecné podmienky nakupovania prostredníctvom internetového obchodu, ktorého prevádzkovateľom je f. Corex s.r.o., Kriváň č.40, 962 04 Kriváň (ďalej len „www.loveofnature.sk“), sa riadia obchodným zákonníkom č.513/1991 Sb. v znení neskorších predpisov a ďalej sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom.

Ceny a tovar
www.loveofnature.sk je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú uvádzané s DPH, ktorá pripadá na ťarchu konečného spotrebiteľa. Tovar ponúkaný prostredníctvom www.loveofnature.sk je v tej najvyššej kvalite a triede.

Objednanie tovaru
Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom www.loveofnature.sk Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému. Pokiaľ zákazník pri registrácií správne vyplní emailovú adresu, bude mu na ňu doručená predfaktúra ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému. Predfaktúra nieje účtovný doklad. Pokiaľ sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí predfaktúra na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás prosím kontaktujte.

Spôsob platby
Zákazník uhrádza objednaný tovar dobierkou alebo prevodom na účet 1364167551/0200.

Spracovanie objednávky
V prípade nejasností má prevádzkovateľ, prípadne jeho zodpovedný zástupca, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom uvedených údajov, a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomite.

Dodanie tovaru
Termín dodania je závislý na druhu objednaného tovaru. V prevažnej väčšine prípadov sa pohybuje max do 3 pracovných dní, obyčajne do 24 hodín. V prípade menej bežného alebo problematického tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podla svojich možností, v záujme svojom a predovšetkým s ohľadom na zákazníka, znížiť dodaciu lehotu na najmenšiu možnú dobu. Pokiaľ dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má zákazník plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou emailu.

Spôsob doručenia
Kuriérskou službou GLS – tovar bude doručený na fakturačnú, prípadne dodaciu adresu (ak je zadaná v objednávke). Doručenie prebehne v pracovné dni počas pracovnej doby. Poštovné hradí príjemca. Cena dopravy závisí od váhy tovaru: Pri váhe do 20kg je poštovné 4,3 - EUR

Prevzatie tovaru
Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť pri prevzatí zásielky skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Pri prevzatí nekontroluje obsah zásielky a nevyžaduje účasť posádky vozidla. Pokiaľ príjemca zistí zjavné nedostatky, oznámi túto skutočnosť bez odkladu prepravcovi, ktorý je povinný spísať zápis o škode. Príjemca zásielky je povinný prekontrolovať poškodenie obsahu zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi najneskôr do 3 dní od doručenia zásielky.

Záruka a reklamácie
Uplatnenie reklamácie (teda zodpovednosti za chyby výrobkov a služieb, vrámci podmienok uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou podľa § 616 občianskeho zákonníka) je možné uskutočniť na adrese prevádzky predajcu, odporúčame dopredu si dohodnúť termín telefonicky alebo e-mailom.

** Pokiaľ máte v akomkoľvek aspekte nášho prevádzkového poriadku nejasnosti, pochybnosti, či Vám niektorá jeho časť nevyhovuje, kontaktujte nás. Vždy sa snažíme vyjsť zákazníkovi v ústrety v záujme jeho spokojnosti


logo

© 2013 LoveOfNature.sk